tvivelaktig

tvivelaktigare
tvivelaktigast
Adjektiv

Översättningar

Hur böjs ordet tvivelaktig på svenska?

Komparativ: tvivelaktigare
Superlativ: tvivelaktigast

Vad betyder tvivelaktig inom kemi ?

tveksam, osäker eller oviss

Översättningar

Synonymer till tvivelaktig

Möjliga synonymer till tvivelaktig

Relaterat till tvivelaktig

fråga

motbevis

klentrogenhet

olämplighet

betänklighet

ovisshet

anvisning

tvivel

obeslutsamhet

osannolikhet

sammanblandning