tvinna

tvinnar

tvinnade

tvinnat

tvinna

Verb

Synonymer