tusk

tusk
tusked
tusked
Verb

Översättningar

Synonymer till tusk

Ordet tusk har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom musik
generell
musik

Vad betyder tusk inom generell, generell ?

med tänder eller betar

remove the tusks of animals

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet tusk inom musik

Synonymer till tusk (inom musik)

Diskussion om ordet tusk

tusk

tusks
Substantiv

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till tusk (inom musik)

Ordet tusk har 2 betydelser

  • Inom fiskar
  • Inom zoologi
fiskar
zoologi

Ordet tusk inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Svenska
  • tand  [ fiskar ]
  • lubb  [ fiskar ]

Möjliga synonymer till tusk (inom fiskar)

Ordet tusk inom zoologi

a long pointed tooth specialized for fighting or digging; especially in an elephant or walrus or hog

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till tusk (inom zoologi)

Möjliga synonymer till tusk (inom zoologi)

Diskussion om ordet tusk