tunnelbana

tunnelbanan

tunnelbanor

tunnelbanorna

Substantiv
järnväg brittisk engelska
urban railway system, mostly operated in underground tunnels

Synonymer

Är en/ett

Har del

amerikansk engelska järnväg
urban railway system, mostly operated in underground tunnels

Synonymer