trumpet

trumpeten

trumpeter

trumpeterna

Substantiv
musikinstrument
trumpet
Trumpet har tillsammans med kornetten det högsta registret bland bleckblåsinstrumenten.trumpen

trumpnare

trumpnast

Adjektiv
vardagligt

Synonymer

trumpet

Adverb

trumpet

trumpets

Substantiv
musik
  • Svenska
  • trumpet [ musikinstrument ]

Synonymer

trumpet

trumpet

trumpets

trumpeted

trumpeted

trumpeting

Verb
play or blow on the trumpet
proclaim on, or as if on, a trumpet
  • "Liberals like to trumpet their opposition to the death penalty"