troupe

troupes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till troupe

Ordet troupe har 3 betydelser

  • Inom teater
  • Inom militärväsen
  • Inom generell
teater
militärväsen
generell

Ordet troupe inom teater

Översättningar (inom teater)

Svenska

Möjliga synonymer till troupe (inom teater)

Ordet troupe inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska
  • trupp  [ militärväsen ]

Möjliga synonymer till troupe (inom militärväsen)

Ordet troupe inom generell

Synonymer till troupe (inom generell)