trilsk

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder trilsk inom generell ?

omedgörlig, trotsigt envis

Översättningar

Synonymer till trilsk

Möjliga synonymer till trilsk

Relaterat till trilsk

oduglighet

gensträvighet

vilja

ovillighet

orubblighet

motstånd