triangle

triangles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till triangle

Ordet triangle har 3 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
  • Inom musik
matematik
generell
musik

Vad betyder triangle inom matematik ?

a three-sided polygon

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Synonymer till triangle (inom matematik)

Ordet triangle inom generell

any of various triangular drafting instruments used to draw straight lines at specified angles

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet triangle inom musik

a percussion instrument consisting of a metal bar bent in the shape of an open triangle

Översättningar (inom musik)

Svenska

Diskussion om ordet triangle