trappa

trappan

trappor

trapporna

Substantiv
Vanligast
trappa
En trappa är en konstruktion ämnad att underlätta passagen mellan två skilda nivåer.

Stair används huvudsakligen i plural: stairs

Vanlig

Synonymer

En mindre trappkonstruktion ämnad att underlätta inträdet till ett hus

Synonymer

sjöfart
En trappkonstruktion som leder till ett fartygs kajuta
  • "Han gick uppför kajuttrappans steg"

Synonymer

amerikansk engelska
trappa
En bred trappkonstruktion av sten utomhus.
Trappa avseende våningsplan.

Synonymer

Vanligast vardagligt
En trappa är en konstruktion ämnad att underlätta passagen mellan två skilda nivåer.

Synonymer

fåglar
Trappar (Otididae) är en familj i ordningen tran- och rallfåglar.
geologi dialektalt
I Västergötland kallas den diabas som finns på platåbergen lokalt för trapp.

Synonymer