transversal

transversals
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder transversal inom matematik ?

rät linje som skär två eller flera räta linjer

Diskussion om ordet transversal

transversal

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till transversal

Diskussion om ordet transversal

transversal

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder transversal inom generell ?

tvärgående

Möjliga synonymer till transversal

Diskussion om ordet transversal

transversal

transversalen
transversaler
transversalerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet transversal på svenska?

Obestämd singular: transversal
Bestämd singular: transversalen
Obestämd plural: transversaler
Bestämd plural: transversalerna

Vad betyder transversal inom matematik ?

rät linje som skär två eller flera räta linjer

Relaterat till transversal

korsning

Diskussion om ordet transversal