transumt

(-)(-)(-)
Substantiv
utdrag ur en handling