transposition

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Vad betyder transposition inom musik ?

det att transponera; omkastning, omflyttning

Översättningar

Möjliga synonymer till transposition

Relaterat till transposition

musik

omläggning

omplacering

transposition

transpositions
Substantiv

Översättningar

Ordet transposition har 4 betydelser

  • Inom järnväg
  • Inom musik
  • Inom sjöfart
  • Inom sport och fritid
järnväg
musik
sjöfart
sport och fritid

Ordet transposition inom musik

Översättningar

Svenska

Ordet transposition inom sjöfart

act of reversing the order or place of

Översättningar

Synonymer till transposition

Möjliga synonymer till transposition

Ordet transposition inom sport och fritid

Översättningar

Möjliga synonymer till transposition