transplantation

transplantationen

transplantationer

transplantationerna

Substantiv
medicin
transplantation
Visa bild Fotograf: Papod~commonswiki
Transplantation är flytt av organ eller vävnad från en kropp till en annan i syfte att ersätta mottagarens skadade eller sviktande organ med donatorns fungerande. Donatorer kan vara levande eller avlidna personer.

Har del
transplantation

Substantiv
transplantation
Visa bild Fotograf: Papod~commonswiki
botanik

Synonymer