transit

(-)(-)(-)
Substantiv
Transit – genomresa genom ett land eller varutransport utan tull genom ett landtransit

transits

Substantiv

Synonymer

Synonymer

transit

transit

transits

transited

transited

transiting

Verb
make a transit

Synonymer