transformation

transformationen

transformationer

transformationerna

Substantiv
lingvistik
Process som omformar en abstrakt struktur för en mening till en annan struktur

Synonymer

matematik
Funktion som ändrar position eller riktning av axeln i ett kordinatsystemtransformation

transformations

Substantiv
the act of transforming

Synonymer

a qualitative change

Synonymer

lingvistik matematik
a function that changes the position or direction of the axes of a coordinate system