trance

Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till trance

Ordet trance har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom mytologi
  • Inom generell
medicin
mytologi
generell

Ordet trance inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till trance (inom medicin)

Ordet trance inom mytologi

Synonymer till trance (inom mytologi)

Möjliga synonymer till trance (inom mytologi)

Ordet trance inom generell

a state of mind in which consciousness is fragile and voluntary action is poor or missing; a state resembling deep sleep

Diskussion om ordet trance

trance

trance
tranced
tranced
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till trance (inom generell)

Möjliga synonymer till trance

Diskussion om ordet trance