traktamente

traktamentet
traktamenten
traktamentena
Substantiv [t]

Synonymer till traktamente

Hur böjs ordet traktamente på svenska?

Obestämd singular: traktamente
Bestämd singular: traktamentet
Obestämd plural: traktamenten
Bestämd plural: traktamentena

Hur används ordet traktamente

  • "Begärde avdrag trots traktamente"
  • "Hans tidrapporter visar arbetsveckor på uppemot 60 timmar, men varken OB, övertid eller traktamente."
  • "Arbetsgivaren menar å sin sida att piloter i praktiken inte kan arbeta utan att få traktamente och tillägg, och därför är dessa en del av månadslönen."
  • "Byggnads hoppas att en eventuell fällande dom skulle innebära att Skatteverkets regler för traktamente blir gängse i branschen."
  • "Men trots att företaget låg mer än 30 mil från mannens hem och drygt sex mil från arbetsgivaren i Lund fick inte mannen något traktamente."
  • "Fick jobb 30 mil från hemmet – utan traktamente"
  • "Han fick stå för allting själv, utan något traktamente."
  • "Facket sade ifrån och menade att mannen absolut skulle ha rätt till traktamente."
  • "I bemanningsavtalet, ett slags kollektivavtal, står det enligt Byggnads att man går efter Skatteverkets regler om traktamente."
  • "Enligt de reglerna har man rätt till traktamente ifall avståndet till arbetsplatsen är längre än 50 kilometer och man behöver övernatta."

Vad betyder traktamente inom ekonomi ?

ekonomisk ersättning för kost, logi och sådant som uppstår i samband med tjänsteresa|tjänsteresor

Möjliga synonymer till traktamente

Relaterat till traktamente

mottagande

lön