traction

tractions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till traction

Hur används ordet traction

  • "Traction is a method of fracture treatment"

Ordet traction har 4 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom trafik
  • Inom medicin
  • Inom amerikansk engelska
jordbruk
trafik
medicin
amerikansk engelska

Vanligast betydelse av ordet traction inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till traction (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till traction (inom jordbruk)

Vanlig betydelse av ordet traction inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Synonymer till traction (inom trafik)

Möjliga synonymer till traction (inom trafik)

Ordet traction inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Ordet traction inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till traction (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet traction

  • - 2010-05-11

    väggrepp