tröghetsmoment

tröghetsmomentet

tröghetsmoment

tröghetsmomenten

Substantiv
teknik matematik