trådrulle

trådrullen

trådrullar

trådrullarna

Substantiv
sömnad