träkolsgrill

träkolsgrillen

träkolsgrillar

träkolsgrillarna

Substantiv

Synonymer

Är en/ett