träkolsgrill

träkolsgrillen
träkolsgrillar
träkolsgrillarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet träkolsgrill på svenska?

Obestämd singular: träkolsgrill
Bestämd singular: träkolsgrillen
Obestämd plural: träkolsgrillar
Bestämd plural: träkolsgrillarna

Översättningar

träkolsgrill är en/ett

Synonymer till träkolsgrill

Möjliga synonymer till träkolsgrill