touch at the port

touch at the port
touched at the port
touched at the port
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet touch at the port har 2 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
sjöfart
generell

Ordet touch at the port inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till touch at the port (inom sjöfart)

Ordet touch at the port inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet touch at the port