torso

torson

torsoer

torsoerna

Substantiv
torso
Torso (it. torso "bål", "överkropp", ytterst av grek. thyrsos "stam") är människans överkropp, bålen.

Synonymer
torso

torsoes

Substantiv
torso
The body excluding the head and neck and limbs
  • "A torso sculpture"

Synonymer