tjalla

tjallar

tjallade

tjallat

tjalla

Verb
slang

Synonymer