tjäna

tjänar

tjänade

tjänat

tjäna

Verb
ekonomi

Synonymer

Synonymer

Synonymer

Synonymer

vardagligt

Synonymer