tjäna på

tjänar på

tjänade på

tjänat på

tjäna på

Verb

Synonymer