tjäna av

tjänar av

tjänade av

tjänat av

tjäna av

Verb