tissue

tissues

Substantiv
kläder
  • Svenska
  • tyg [ kläder, textil ]

Synonymer

a part of an organism consisting of an aggregate of cells having a similar structure and function
  • Svenska
  • vävnad [ anatomi, biologi ]
  • väv [ anatomi ]
a soft thin (usually translucent) paper

Synonymer
tissue

tissue

tissues

tissued

tissued

tissuing

Verb

Synonymer