tillväxt

tillväxten

tillväxter

tillväxterna

Substantivtillväxa

tillväxer

tillväxt

tillvuxit

tillväx

Verb

tillväxt

Adjektiv

Synonymer