tillströmning

tillströmningen

tillströmningar

tillströmningarna

Substantiv
  • "Den ökade tillströmningen av vatten till grundvattensystemet"

Synonymer