tillställa

tillställer

tillställde

tillställt

tillställ

Verb

Synonymer