tillskjuta

tillskjuter

tillsköt

tillskjutit

tillskjut

Verb