tilldelning

tilldelningen

tilldelningar

tilldelningarna

Substantiv
av t.ex. medicin