till och med

Adjektivtill och med

Adverb

till och med

Adverb
Vanligast allmänt

Synonymer

till och med

Adverbial