throwaway

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till throwaway

Möjliga synonymer till throwaway

Diskussion om ordet throwaway

throwaway

throwaways
Substantiv

Översättningar

Ordet throwaway har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom amerikansk engelska
generell
vardagligt
amerikansk engelska

Vad betyder throwaway inom generell, generell ?

words spoken in a casual way with conscious under-emphasis

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till throwaway (inom generell)

Ordet throwaway inom vardagligt

Synonymer till throwaway (inom vardagligt)

Ordet throwaway inom amerikansk engelska

Synonymer till throwaway (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till throwaway (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet throwaway