thresher

threshers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till thresher

Ordet thresher har 3 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom generell
  • Inom fiskar
jordbruk
generell
fiskar

Ordet thresher inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Möjliga synonymer till thresher (inom jordbruk)

Ordet thresher inom generell

a machine for separating seeds or grain from the husks and straw

Synonymer till thresher (inom generell)

Möjliga synonymer till thresher (inom generell)

Ordet thresher inom fiskar

large pelagic shark of warm seas with a whiplike tail used to round up small fish on which to feed

Synonymer till thresher (inom fiskar)

Diskussion om ordet thresher