thoughtfulness

Substantiv

Ordet thoughtfulness har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom allmänt
generell
allmänt

Vad betyder thoughtfulness inom generell, generell, generell, generell ?

the trait of thinking carefully before acting

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Synonymer till thoughtfulness (inom generell)

Möjliga synonymer till thoughtfulness (inom generell)

Möjliga synonymer till thoughtfulness (inom generell)

Ordet thoughtfulness inom allmänt

Synonymer till thoughtfulness (inom allmänt)

Möjliga synonymer till thoughtfulness (inom allmänt)

Diskussion om ordet thoughtfulness