thiophosgene

Substantiv
kemi
en röd vätska, olöslig i vatten men löslig i organiska lösningsmedel