these

determinant

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till these