thermosiphon

Substantiv
teknik
anordning för att pumpa upp vätska, där pumpverkan fås enbart genom tillförsel av värme