thermodynamics

Substantiv
fysik
thermodynamics
läran om sambanden och omvandlingarna mellan värme och andra energiformer