theodolitic

Adjektiv
som avser vinkelmätningsinstrument