thebaine

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder thebaine inom kemi ?

en alkaloid som ingår i opium

Diskussion om ordet thebaine