Tethys

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet Tethys

  • "Det sker på uppdrag av det svenska oljeletningsföretaget Tethys Oil."
  • "Oljebolaget Tethys Oil har fått tillstånd av Bergsstaten att leta efter olja och gas på Gotland."
  • "Tidigare har bolaget Tethys Oil lämnat in en ansökan om att få borra efter olja på norra Gotland."
  • "Tethys Oil har ansökt hos Bergstaten om att få provborra efter olja inom ett 54 000 hektar stort område."
  • "Miljöoch hälsoskyddssnämndens arbetsutskott på Gotland avstyrker oljebolaget Tethys Oils ansökan om att få borra efter olja Gotland."
  • "Länsstyrelsen på Gotland avstyrker oljebolaget Tethys Oils ansökan om att få borra efter olja Gotland."
  • "Oljebolaget Tethys Oil anser att det med stigande värlsmarknadspriser kan vara lönsamt att hämta olja på Gotland och vill provborra, enligt vad företagets vd Magnus Nordin säger till Sverige Radio Gotland."
  • "Tethys Oil har ansökt hos Bergstaten om att få provborra efter olja inom ett 54 000 hektar stort område."
  • "Verksamheten på ön känns lite liten för oss, säger Magnus Nordin, vd för Tethys, till tidningen."
  • "Tethys Oil mutade in de intressanta områden på Gotland 2007 och därefter har bolaget identifierat tio möjliga borrplatser för olja."

Vad betyder Tethys inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
en av Saturnus måne|månar

Diskussion om ordet Tethys

Tethys

Substantiv

Vad betyder Tethys inom generell, generell ?

a Titaness and sea goddess in ancient mythology; wife of Oceanus

Diskussion om ordet Tethys