terrängförhållande

terrängförhållandet

(-)(-)
Substantiv

Synonymer