termometer

termometern

termometrar

termometrarna

Substantiv
meteorologi
termometer
Ett mätinstrument för mätning av temperatur.