tender

tendern

(-)(-)
Substantiv
Vanligast järnväg
tender
Visa bild Fotograf: Thryduulf
Tender (järnväg) En tender är en förrådsvagn för ånglok där vatten och bränsle förvaras. Tendern är fastkopplad till loket med en speciell koppling, och anses i stort sett vara en del av loket.
sjöfart

Synonymer
tender

tenders

Substantiv
Vanligast ekonomi

Synonymer

 • Svenska
 • bud [ ekonomi ]
 • anbud [ ekonomi ]
 • offert [ ekonomi, handel ]
Vanlig
something used as an official medium of payment

Synonymer

Mindre vanlig sjöfart
a boat for communication between ship and shore ;usually provides supplies to other ships

Synonymer

järnväg
tender
Visa bild Fotograf: Thryduulf
attached to a locomotive to carry fuel and water
 • Svenska
 • tender [ järnväg ]

tender

tender

tenders

tendered

tendered

tendering

Verb
offer or present for acceptance

Synonymer

make a tender of; in legal settlements
make tender or more tender
 • "tenderize meat"

Synonymer

tender

Adjektiv
Vanligast

Synonymer

Vanlig
given to sympathy or gentleness or sentimentality
 • "a tender heart"
 • "a tender mother"
 • "tender memories"
 • "tender loving care"
 • "a tender smile"
Vanlig
susceptible to physical or emotional injury
 • "at a tender age"

Synonymer

Vanlig mat
easy to cut or chew
 • "tender beef"
Mindre vanlig
 • "a tender glance"
Mindre vanlig
Mindre vanlig biologi
(of plants) not hardy; easily killed by adverse growing condition
 • "tender green shoots"
physically untoughened
 • "tender feet"

Synonymer

Synonymer