tenacity

tenacities
Substantiv

Översättningar

Ordet tenacity har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom kemi
generell
kemi

Vad betyder tenacity inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till tenacity (inom generell)

Ordet tenacity inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till tenacity (inom kemi)

Diskussion om ordet tenacity

  • - 2008-09-12

    lägg till ordet envishet. I Prismas Engelsk-Svenska står även detta ordet.