tempo

tempot

tempon

tempona

Substantiv
Vanligast
tempo
Tempo (av italienska tempo, 'tid', 'hastighet', av latinets tempus, 'tid') är en av de grundläggande musiktermerna och betecknar ett musikstyckes hastighet
(musik)

Synonymer

filmtempo

tempos

Substantiv
tempo
the rate of some repeating event

Synonymer

musik
the speed at which a composition is to be played
  • Svenska
  • takt [ musik ]

Synonymer